Pravilnik o  lokalnim linijama

Besplatni prijevoz

Pravo na besplatni prijevoz imaju sljedeće osobe: djeca do 3 godine, vozači autobusa, putnici u autobusu, vozač kamiona do 10 tona, vozač i pratilac kamiona preko 10 tona, učenici i studenti s prebivalištem na otoku (ako se školuju na kopnu,uz pokaznu kartu) i to u vrijeme trajanja školske tj. akademske godine (od 1.rujna do 30.lipnja,odnosno do 15.srpnja za studente), umirovljenici do 65 godina i osobe starije od 65 godina s prebivalištem na otoku ( na brzobrodskim linijama samo na relaciji Žirje-Kaprije-Šibenik),zdravstveni djelatnici pri obavljanju prijevoza bolesnika. Invalidne osobe i vojni i civilni invalidi imaju pravo na popust od 75% na cijenu karte i pratitelja besplatno četiri puta godišnje.Besplatno se prevozi i ručna prtljaga do 20 kg težine osim spremnika s tekućim gorivom. Brodar ne odgovara za štetu nastalu na i u prtljagi koja se prevozi kao ni za gubitak iste.

Pravo na besplatan prijevoz ostvaruje se na osnovi Zakona o prijevozu u linijskom i povremenom obalnom pomorskom prometu , Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na besplatan prijevoz na linijama u javnom pomorskom prijevozu, Zakona o povlasticama u unutarnjem putničkom prometu.

Djeca

Djeca do 3 godine imaju pravo na besplatan prijevoz, s tim da na brzobrodskim linijama dijete do 1 godine sjedi zajedno s roditeljem na istom sjedećem mjestu, a za dijete od 1–3 godine izdaje se zasebna karta i rezervira sjedeće mjesto.

Djeca od 3 do 12 godina ostvaruju 50% popusta na cijenu “po osobi" na trajektnim linijama, a na brzobrodskim plaćaju punu cijenu.

Izdavanje karata za prijevoz vozila

Karte za prijevoz vozila izdaju se na osnovi uvida u prometnu dozvolu u kojoj su navedeni podaci  vozila (vrsta vozila, nosivost,...). Karta se izdaje po cijeni za vrstu vozila koja je upisana u prometnoj dozvoli.

Bicikl je vozilo koje ima najmanje 2 kotača i koje se pokreće isključivo snagom vozača. Moped je motorno vozilo s 2 ili 3 kotača čiji radni  obujam motora nije veći od 50 cm3 i koje na ravnoj cesti ne može razviti veću brzinu od 50 km/h.Motocikl je motorno vozilo s 2 kotača ili 3 kotača ako njegova masa nije veća od 400 kg. Četverocikl je motocikl s 4 kotača čija masa praznog vozila bez baterija,ako se kreće na električni pogon ne prelazi 400 kg ako je vozilo namijenjeno za prijevoz osoba,odnosno 550 kg ako je vozilo namijenjeno za prijevoz tereta i čija snaga motora nije veća od 15 kw.

Prijevoz osobnih automobila

Osobnim automobilom se smatra motorno vozilo koje osim sjedala za vozača, ima najviše osam sjedala (dakle, ukupno, maksimalno devet sjedala). Cijena za prijevoz osobnog automobila do 5,00 m naplaćuje se za osobni automobil dužine do 5,00 m i visine do 2,00 m. Cijena za prijevoz osobnog automobila preko 5,00 m naplaćuje se za osobni automobil dužine do 5,00 m, ali visine preko 2,00 m ( od 2,01 m na više), kao i za osobni automobil preko 5,00 m dužine ( od 5,01 m na više).

Dužinom osobnog automobila smatra se ukupna dužina vozila zajedno sa teretom koji se eventualno prevozi pozadi vozila (bicikle…). Prilikom kupnje karte za prijevoz vozila, putnik je dužan prijaviti ukupnu dužinu vozila. U protivnom će se smatrati da nema ispravnu kartu, te se neće dozvoliti ukrcaj vozila na brod dok putnik ne pribavi ispravnu kartu.

Prijevoz lakih (prtljažnih) prikolica

Laka prikolica je priključno vozilo čija najveća dopuštena masa nije veća od 750 kg (masa vozila zajedno sa njegovom nosivošću). Prijevoz lake prikolice dužine od 3,01 m do 5,00 m naplaćuje se po cijeni za osobni automobil do 5,00 m dužine. Prijevoz lake prikolice dužine preko 5,00 m (od 5,01m na više) naplaćuje se po cijeni za osobni automobil preko 5,00 m dužine.

Prijevoz prikolica

Pod prijevozom prikolica podrazumijeva se prijevoz trailera za čamce, kamp kućica i slično. Cijene koje vrijede za prikolice primjenjuju se i za motorna vozila tipa kampersko vozilo.

Prijevoz autobusa

Autobusom se smatra motorno vozilo koje osim sjedala za vozača, ima više od osam sjedala (dakle, ukupno deset, ili više sjedala).

Prijevoz teretnih vozila

Za prijevoz teretnih vozila ispod 3 tone nosivosti naplaćuje se cijena za 3 tone nosivosti. Za prijevoz teretnih automobila koji su nakrcani teretom koji strši van vozila naplaćuje se dodatno za svaki metar koji strši van kamiona (prikolice), cijena za jednu tonu. Prijevoz "kamionske (klasične, teretne)" prikolice koju vuče teretni automobil ("kamion"), naplaćuje se po toni nosivosti kao i za teretni automobil.

Prijevoz poluprikolice koju vuče tegljač, naplaćuje se po toni nosivosti poluprikolice kao i za teretni automobil, pri čemu se prijevoz tegljača ne naplaćuje posebno (dodatno). Prijevoz samog tegljača (bez poluprikolice), naplaćuje se po toni nosivosti tegljača kao i za teretni automobil.

"Specijalna vozila" i vozila koja nisu navedena u tarifi

"Specijalna vozila" odnosno teretni automobili velikih dimenzija (vozila za prijevoz namještaja, labudice,...) kao i vozila koja nisu naznačena u tarifi naplaćaju se po 50% višoj cijeni, ili se prevoze po posebno ugovorenoj cijeni.

Izvanredne vožnje

Izvanredne vožnje, odnosno vožnje izvan reda plovidbe za prijevoz interventnih vozila, naplaćuju se po posebnom cjeniku, a za ostale komercijalne prijevoze se cijena posebno ugovara.

Vozila sa opasnim teretom

Vozila sa opasnim teretom se prevoze isključivo u izvanrednim vožnjama.

Teret

Teret se u pravilu na smije krcati na trajekte – na voznu palubu (osim ograničenih količina na linijama za nerazvijene otoke ). Zabranjeno je smještanje tereta u prostorijama namijenjenim putnicima , a na brzobrodskim linijama je zabranjen prijevoz bilo kakvog tereta.

Prtljaga

Prtljaga do 100 kg prevozi se u pravilu po cjeniku za prijevoz prtljage. Na brzobrodskim linijama smije se prevoziti isključivo ručna prtljaga do 20 kg po osobi i to besplatno.

Kućni ljubimci

KUĆNI LJUBIMCI na trajektu smiju se prevoziti samo ako ne predstavljaju opasnost ili smetnju za putnike ili brod i ne smije ih se unositi u zatvorene putničke prostorije. Vlasnici preuzimaju rizik putovanja i odgovornost za eventualne štete .Psi moraju imati brnjicu ( izuzev psa vodiča slijepe osobe ) i voditi se na povodniku , mačke u kutijama , a ptice u kavezu . Psi i mačke moraju imati uredne dokumente o cjepljenju . Na katamaranu Bišovo  raspoloživ je  jedan  prikladni  spremnik za kućne ljubimce. Na katamaranima Broč I Komiza nije dozvoljen prijevoz kućnih ljubimaca izuzev psa vodiča slijepe osobe.

Popusti

Ne smije se istovremeno koristiti pravo na popust po dvije osnove.

Putna karta i osiguranje putnika

Nabavkom putne karte putnik stječe dokaz o postojanju i sadržaju ugovora o prijevozu, a za vrijeme prijevoza putnik i njegova prtljaga su osigurani prema odredbama Ugovora o osiguranju koji je Društvo zaključilo sa osiguravajućim društvom.

 

Verzija: 1.0 od 1. siječnja 2018.